Arts Gràfiques

AGUSTÍ SERRA

Descarregar el trÍptic

Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions d’assemblatge en publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos i imatges, imposició de pàgines, obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, assegurant la qualitat i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

Síntesi
Formació en centres de treball
Formació DUAL

M1

TRACTAMENT DE TEXTOS

Unitats formatives
 • UF 1: Equips i programari de digitalització i tractament de textos. (52 hores)
 • UF 2: Tractament digital de textos i correcció. (80 hores)

M2

TRACTAMENT D'IMATGES EN MAPA DE BITS

Unitats formatives
 • UF 1: Preparació d’originals i obtenció d’imatges digitals. (66 hores)
 • UF 2: Ajust dimensional i tonal de les imatges. (70 hores)
 • UF 3: Realització de fotomuntatges. (62 hores)
 • UF 4: Obtenció de proves de color. (33 hores)

M3

IMPOSICIÓ I OBTENCIÓ DE LA FORMA IMPRESSORA

Unitats formatives
 • UF 1: Traçat i imposició digital. (59 hores)
 • UF 2: Obtenció digital de formes impressores. (40 hores)

M4

IMPRESSIÓ DIGITAL

Unitats formatives
 • UF 1: Tractament de la informació digital. (33 hores)
 • UF 2: Preparació de matèries primeres, consumibles i equips d'impressió digital. (66 hores)
 • UF 3: Impressió, acabats i manteniment preventiu amb dispositius digitals. (66 hores)

M5

COMPAGINACIÓ

Unitats formatives
 • UF 1: Elaboració de maquetes i fulls d'estil. (20 hores)
 • UF 2: Compaginació i correcció de proves de productes editorials. (66 hores)
 • UF 3: Compaginació de productes extra-editorials. (46 hores)

M6

IL·LUSTRACIÓ VECTORIAL

Unitats formatives
 • UF 1: Imatges vectorials i retolació. (40 hores)
 • UF 2: Composició infogràfica i il·lustració. (26 hores)

M7

IDENTIFICACIÓ DE MATERIALS EN PREIMPRESSIÓ

Unitats formatives
 • UF 1: Processos i productes gràfics. (29 hores)
 • UF 2: Formes impressores, suports i tintes d'impressió. (70 hores)

M8

REALITZACIÓ DE PUBLICACIONS ELECTRÒNIQUES

Unitats formatives
 • UF 1: Preparació d'elements i realització de productes multimèdia. (33 hores)
 • UF 2: Realització d'animacions. (33 hores)
 • UF 3: Creació i publicació de pàgines web. (55 hores)
 • UF 4: Compaginació i publicació de llibres electrònics. (44 hores)

M9

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Unitats formatives
 • UF 1: Incorporació al treball. (33 hores)
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals. (33 hores)

M10

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

Unitats formatives
 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. (66 hores)

M11

ANGLÈS TÈCNIC

Unitats formatives
 • UF1: Anglès tècnic. (99 hores)