Arts Gràfiques

AGUSTÍ SERRA

Descarregar el trÍptic

Aquests estudis capaciten per tal de dissenyar productes gràfics, envasos i embalatges, editar publicacions impreses i electròniques, gestionar i controlar la producció editorial realitzant la publicació i el servei d’atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, garantint la seva funcionalitat i respecte pel medi ambient.

Projecte de disseny i edició de
publicacions impreses i multimèdia
Formació en centres de treball
Formació DUAL

M1

MATERIALS DE PRODUCCIÓ GRÀFICA

Unitats formatives
 • UF 1: Característiques dels materials de producció gràfica. (50 hores)
 • UF 2: Tractaments superficials en la indústria gràfica. (17 hores)
 • UF 3: Aprovisionament i emmagatzematge en la indústria gràfica. (25 hores)
 • UF 4: Qualitat dels materials gràfics. (40 hores)

M2

ORGANITZACIÓ DELS PROCESSOS D'IMPRESSIÓ DIGITAL

Unitats formatives
 • UF 1: Planificació dels processos de preimpressió. (33 hores)
 • UF 2: Control de qualitat en el tractament d’imatges. (66 hores)
 • UF 3: Control de qualitat de textos i compaginació. (66 hores)
 • UF 4: Control de qualitat de la imposició i obtenció de la forma impressora. (46 hores)
 • UF 5: Pla de manteniment i prevenció de riscos en preimpressió. (20 hores)

M3

DISSENY DE PRODUCTES GRÀFICS

Unitats formatives
 • UF 1: Briefing i documentació del projecte gràfic. (20 hores)
 • UF 2: Elements del projecte gràfic. (20 hores)
 • UF 3: Creació, desenvolupament digital i anàlisi d’esbossos. (60 hores)
 • UF 4: Planificació i valoració de costos del projecte gràfic. (38 hores)
 • UF 5: Realització de maquetes i preparació d’arts finals digitals. (60 hores)

M4

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN PROCESSOS D'EDICIÓ

Unitats formatives
 • UF 1: Planificació i seguiment de la producció en processos d’edició.(33 hores)
 • UF 2: Qualitat i costos en processos d’edició. (33 hores)

M5

PRODUCCIÓ EDITORIAL

Unitats formatives
 • UF 1: Planificació i pressupost de productes editorials. (40 hores)
 • UF 2:Organització de continguts editorials (20 hores)

M6

DISSENY ESTRUCTURAL D'ENVÀS I EMBALATGE

Unitats formatives
 • UF 1: Desenvolupament del projecte. (66 hores)
 • UF 2: Representació i realització de maquetes. (33 hores)

M7

DISSENY I PLANIFICACIÓ DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

Unitats formatives
 • UF 1: Especificacions i arquitectura dels projectes editorials multimèdia. (20 hores)
 • UF 2: Planificació i estàndards de projectes editorials multimèdia. (20 hores)
 • UF 3: Esbossos i elements multimèdia de productes editorials. (59 hores)

M8

DESENVOLUPAMENT I PUBLICACIÓ DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

Unitats formatives
 • UF 1: Prototips de productes editorials multimèdia. (99 hores)
 • UF 2: Publicació i manteniment de productes editorials multimèdia. (60 hores)
 • UF 3: Elaboració de manuals de productes editorials multimèdia. (39 hores)

M9

COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES GRÀFICS I ATENCIÓ AL CLIENT

Unitats formatives
 • UF 1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica. (29 hores)
 • UF 2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica. (29 hores)
 • UF 3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics. (25 hores)
 • UF 4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa gràfica. (20 hores)

M10

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Unitats formatives
 • UF 1: Incorporació al treball. (33 hores)
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals. (33 hores)

M11

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

Unitats formatives
 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. (66 hores)